06 11 00 14 28 info@opruimkriebels.nl

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kan de aangeboden informatie onvolledig of niet meer juist zijn. Opruimkriebels kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van informatie die op deze site staat. Het is mogelijk dat deze website verwijst naar websites en/of informatiebronnen van derden. Opruimkriebels heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Voor meer informatie kun je de leveringsvoorwaarden nalezen.

Copyright

De inhoud van deze website is eigendom van Opruimkriebels. Alle rechten zijn voorbehouden aan Opruimkriebels. De informatie die u op deze website aantreft, is derhalve alleen voor persoonlijk gebruik van de lezer en mag niet, in welke vorm dan ook, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden opgenomen in publicaties, databestanden en/of enige andere manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opruimkriebels.