Selecteer een pagina
Checklist belastingaangifte

Elk jaar rond eind januari is het zover: je ontvangt bericht van de Belastingdienst met de mededeling dat je voor 1 mei belastingaangifte moet doen over je inkomsten van het voorgaande jaar.

Tussen december en februari druppelen er allerlei belangrijke bewijsstukken binnen in je mail en brievenbus.

Denk aan de jaaropgave van je werkgever of uitkerende instantie en het jaaroverzicht van je banksaldo. Dit zijn allemaal papieren die je nodig hebt om belastingaangifte te kunnen doen en waarvan je misschien ook wel een kopie moet bijsluiten.

Maak zodra het eerste papier in je brievenbus valt een speciaal mapje aan waarin je alle papieren gaat verzamelen. Doe hetzelfde voor digitale documenten die je via de mail ontvangt.
Een goed begin is het halve werk!

Checklist belastingaangifte

Hoe weet je nou welke stukken je wel of niet nodig hebt voor de aangifte? En hoe weet je of je alle benodigde papieren in huis hebt? Raadpleeg onderstaande checklist en er ontsnapt nooit meer een belangrijk bewijsstuk aan je aandacht.

Reguliere inkomsten en uitgaven

 • Jaaropgave(n) van loon, pensioen, lijfrente, AOW, WW en andere uitkeringen
 • Opgaaf ontvangen/betaalde alimentatie
 • Opgaaf ontvangen vergoedingen en betaalde kosten kinderopvang

Reiskosten

 • Opgaaf afstand woon-werk (enkele reis)
 • Opgaaf ontvangen reiskostenvergoeding
 • Openbaar vervoersverklaring en/of
 • Opgaaf catalogusprijs en bouwjaar auto via werkgever, afstand woon-werk en door jou gemaakte onkosten

Bijzondere uitgaven

 • Opgaaf giften
 • Opgaaf studiekosten
 • Opgaaf gemaakte ziektekosten en ontvangen ziektekostenvergoedingen (als dit meer dan ongeveer 12% van je inkomen bedraagt)

Aanslagen en voorlopige teruggaven

 • Reeds betaalde voorlopige aanslag(en) over betreffende belastingjaar
 • Reeds ontvangen voorlopige teruggave(n) over betreffende belastingjaar

Saldi, rente, dividend

 • Opgaaf van saldi van alle (post)bankrekeningen, spaartegoeden en uitgeleende bedragen per 1 januari en 31 december van het betreffende belastingjaar (ook die van minderjarige kinderen!)
 • Opgaaf van saldi van alle leningen per 1 januari en 31 december van het betreffende belastingjaar
 • Opgaaf ontvangen/betaalde rente over genoemde saldi in het betreffende belastingjaar
 • Opgaaf ontvangen dividend en betaalde dividendbelasting
 • Opgaaf effectenbezit per 1 januari en 31 december van het betreffende belastingjaar

Onroerende zaken

 • Opgaaf overheidsbijdragen eigen woning
 • Opgaaf betaalde premie lijfrente
 • Nota taxatierapport eigen woning
 • Rekening notaris inzake eigen woning
 • Opgaaf betaalde hypotheekrente
 • Aanslag onroerend zaak belasting of WOZ-verklaring
 • Opgaaf van waarde overige onroerende zaken (box 3)
 • Opgaaf ontvangen huur en gemaakte kosten (voor zover belast in box 1)

NB Deze checklist is afkomstig van De Huishoudcoach